Water

Om de jonge aanplant tijdens de eerste jaren door eventuele droge zomers te helpen zullen we water nodig hebben. Aangezien er geen stromend water in de buurt is, hebben we vier IBC containers geplaatst. Die vullen we voorlopig met regenwater van bij ons thuis. Bedoeling is om hier nog een dakje boven te bouwen om ook op de grond regenwater te kunnen opvangen.

IBC Containers

En de beste manier om deze spuuglelijke containers te verbergen is natuurlijk een takkenwal, ook wel heel mooi dead hedge genoemd in het Engels.

Takkenwal