Aanplant

Na een jaar plannen, wikken en wegen was het eindelijk tijd om te planten. Het meeste plantgoed komt van De Linde, aangevuld met bomen en struiken van De Verwildering, De Woudezel, Sylva en Calleplant.

Het duurde een viertal dagen om alles in de (natte) grond te krijgen.

Gemengde haag

Aan de kant van de akker plantten we een gemengde haag met onder andere olijfwilg, meidoorn, duindoorn, kornoelje, vogelkers, sporkehout, hulst en vlier.

Gemengde haag

Bomen

Alles ligt klaar om de grond in te gaan.

Plantgoed

We redden ook een paar laagstamfruitbomen uit onze eigen tuin die hier wellicht beter zullen gedijen.

Aanplant

De kastanje hebben we wat opgehoogd omdat die niet graag natte voeten heeft. Hebben we meteen ook een kleine poel.

Kastanje

Het hooi dat we gebruikten om te mulchen leggen we gewoon terug rond de boom.

Pruim

Nu is het uitkijken naar de lente.

Aanplant