Regenwater

We bouwden een afdak om regenwater op te vangen en naar onze IBC-containers te leiden.

Het ware natuurlijk handiger geweest om dat eerst te doen voor we aan de takkenwal begonnen waren, maar moeilijk gaat ook. De weergoden zorgden voor extra motivatie door ettelijke liters hemelwater te dumpen op ons lapje grond.

Regenwater

Regenwater

Voor we het goed en wel beseften stond het frame recht, bijna helemaal waterpas en loodrecht en al.

Regenwater

Dakje erop.

Regenwater

Gootje eraan.

Regenwater

En klaar.

Regenwater

De vierde container past er niet meer in, maar geen erg, het vrijgekomen plekje gebruiken we als opslagplaats. Ondertussen zijn twee van de drie containers al vol. En nu hopen dat de zomer niet al te droog is en we genoeg reserve hebben om de aanplant te beschermen tegen een wrede uitdrogingsdood.